czwartek, 31 marca 2011

piątek, 11 marca 2011

Japan under the water


Zawsze mnie dziwiło, że ludzie myślą o ujarzmieniu przyrody.

czwartek, 3 marca 2011

Znęcanie się


Znęcanie się jest to występek polegający na fizycznym lub psychicznym znęcaniu się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Do istoty przestępstwa należy przewaga sprawcy nad pokrzywdzonym, której nie może się on przeciwstawić.

Cyt. za Wikipedia