środa, 28 lipca 2010

XXI wiek


Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie). W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem doświadczają często w efekcie traumatycznych przeżyć, chorób psychicznych, fizycznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.

poniedziałek, 19 lipca 2010

XXX


Praca pozwala żyć, czy może... żeby żyć, trzeba pracować?

sobota, 10 lipca 2010

Fast food


Latem szczególnie trzeba uważać na to co się je.

wtorek, 6 lipca 2010

Kawałek kartonu


Ilustracja wykonana dla wydawnictwa Karton, do działu "Szczypta realizmu". Zapytany swego czasu, czy to jest realizm?, z całą pewnością mogę stwierdzić, że to na pewno nie jest cartoon. Ideą "Szczypty realizmu" jest wybranie jednej z postaci jakie pojawiają się we wspomnianym magazynie i narysowanie jest w klimacie realistycznym. Pomysłowe. Postać Domatora (na rysunku obok) stworzyli Bartosz Sztybor i Piotr Nowacki na potrzeby komiksu "Byle do piątku trzynastego". Pozdrowienia dla redakcji Kartonu i twórców Kartonu.